Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. července 2024 ..:: Country Farm Le Serre ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Podere Le Serre se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Podere Le Serre a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Podere Le Serre souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Podere Le Serre shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Podere Le Serre také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Podere Le Serre automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Podere Le Serre využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Podere Le Serre.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Podere Le Serre, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Podere Le Serre nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Podere Le Serre doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Podere Le Serre. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Podere Le Serre nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Podere Le Serre a rodinu webů Podere Le Serre.

Použití osobních informací

Podere Le Serre shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Podere Le Serre a k poskytování služeb, o které jste požádali. Podere Le Serre také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Podere Le Serre a jeho přidružených částí. Podere Le Serre vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Podere Le Serre neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Podere Le Serre Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Podere Le Serre může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Podere Le Serre a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Podere Le Serre nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Podere Le Serre udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Podere Le Serre za účelem zjištění, jaké služby Podere Le Serre jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Podere Le Serre, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Podere Le Serre prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Podere Le Serre nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Podere Le Serre a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Podere Le Serre nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Podere Le Serre používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Podere Le Serre nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Podere Le Serre, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Podere Le Serre nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Podere Le Serre zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Podere Le Serre uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Podere Le Serre vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Podere Le Serre nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Podere Le Serre na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Podere Le Serre, 2010-2016   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation